NOVEDADES
NOVEDADES

Servei d’intermediació laboral pels socis d’AEBALL i UPMBALL


AEBALL és Agència de Col·locació autoritzada nº 9900000188.

Assessora i informa a les seves empreses associades en la selecció de personal, realitzen la recerca i el filtrat de candidats per a les ofertes laborals. També s’encarreguen de realitzar la recerca de treballadors i de personal en pràctiques, dins i fora de la Borsa de Treball, gràcies als acords de col·laboració que tenen amb diferents entitats socials, amb centres de formació professional i universitats.

AVANTATGES DE LA BORSA DE TREBALL:

- Assessoria i atenció de consultes de les empreses.

- Acompanyament a les empreses per realitzar una descripció completa de l'oferta de treball, del perfil professional i trobar els candidats adients.

- Cerca de candidats en la nostra Bolsa de Treball segons els requisits demanats per les empreses.

- Publicació de forma gratuïta de les ofertes de treball al nostre portal web www.aeball.net.

- Realització del procés de filtrat: Seleccionem d'entre els currículums rebuts els que compleixin amb els requisits establerts per l'empresa, i se'ls remetem.

- Per a les empreses que busquin un perfil de becari, se'ls realitza una recerca de Centres de Formació Professional i/o Universitats amb els quals es poden fer un conveni de pràctiques. També realitzem la recerca de candidats entre col·lectius en risc d'exclusió, gràcies als diferents projectes en què participem amb entitats socials amb les quals col·laborem activament.

- Publicació d'ofertes de treball a Infojobs, si l'empresa ho requereix, a preus molt especials. Realitzant el procés de filtrat gratuïtament, es a dir, es seleccionen d’entre tots el CV rebuts els que més s’adeqüen als requisits establerts per l’empresa.

- Assessorament personalitzat sobre ajuts per a la contractació: bonificacions i altres vies com subvencions locals per l’impuls de la contractació, programes subvencionats específics per formació/ocupació, etc.

- AEBALL i UPMBALL lideren projectes d’inserció sòcio-laboral per facilitar a les empreses la promoció de la seva responsabilitat social corporativa.

Les entitats ofereixen un servei de Borsa de Treball i d’Intermediació Laboral a totes les persones que s’adrecen a l’entitat sota els principis d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació, transparència, gratuïtat, efectivitat i qualitat.
A més l’entitat treballa en diferents projectes de forma continuada al territori de L’Hospitalet i Baix Llobregat, per tal d’ajudar i orientar a diferents col·lectius que es troben amb situació d’atur.

També cal destacar que pertanyen a la Xarxa de Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, per tal d’ajudar i donar impuls i promoció a emprenedors, empreses i autònoms al llarg de tot el seu procés de creació, creixement i èxit dels projectes.

Més informació: virginia@aeball.netAmpliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona