NOVEDADES
NOVEDADES

UPMBALL publica la Memòria Anual d’Activitats de l’any 2017


UPMBALL ha publicat durant aquesta setmana la Memòria d’Activitats i Serveis de l’any 2017, un cop aprovada per l’Assemblea.

La memoria d'UPMBALL inclou una presentació de l’entitat, dels serveis que s’ofereixen als seus socis, a més de les iniciatives, millores i actes que s’han portat a terme durant tot l’any. Aquesta està a disposició de las empreses associades i de la resta d’usuaris en format digital penjada a la web de l’entitat.

Poden accedir directament al document des del següent link: MEMÒRIA UPMBALL 2017Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona