NOVEDADES
NOVEDADES

Comunicat de les associacions empresarials territorials sobre la proposta de Llei de Cambres de Catalunya


Fa pocs dies coneixem la voluntat daprovar la nova Llei de Cambres per lectura nica, mentre a principis dany es va deixar sobre la taula per falta dacord amb els agents econmics i socials i per la proximitat de les eleccions autonmiques, circumstncies que no han canviat.

Les associacions empresarials territorials, representatives duna gran part del teixit empresarial de Catalunya, NO estem dacord amb que el trmit daquesta Llei es faci per lectura nica. Considerem indispensable que sobri un ampli procs de debat que tingui en compte les competncies i serveis que ja cobreixen les associacions empresarials territorials, des de la proximitat i amb afiliaci voluntria.

Per tot aix, les entitats sotasignats, demanem als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya que NO donin suport al trmit per lectura nica de la nova Llei de Cambres.

Signants:

AEBALL

Uni Empresarial de l'Anoia

Associaci Comarcal d'Empresaris del Bergued - ACEB

Federaci d'Organitzacions Empresarials de Girona - FOEG

Federaci d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme

Federaci Empresarial del Gran Peneds - FEGP

#TreballemPerGuanyarElFutur #EActiVate


Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1 3, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona