NOVEDADES
NOVEDADES

Propera convocatòria dels Cupons a la Internacionalització 2019 - Ajuts per a la contractació d’export managers, Pla de Promoció Internacional, etc.


Els cupons a la internacionalització són cupons de descompte econòmic directe que es poden bescanviar per un servei expert en internacionalització ofert pels proveïdors acreditats d’ACCIÓ. Els cupons ajuden a posar en marxa projectes d’exportació, és a dir, a aconseguir les primeres vendes en mercats internacionals.

Donat l’èxit de les convocatòries anteriors, està previst que durant el mes de setembre ACCIÓ publiqui una nova convocatòria.

Els cupons es poden bescanviar per un o més d’aquests serveis::
- Diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa.
- Desenvolupament del Pla de Promoció Internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials.
- Subcontractació d’un Export Manager.
- Gestió per al registre de marca i de patents en mercats internacionals.

El cost subvencionable màxim és de 5.000 euros per empresa/any, i l’ajut d’ACCIÓ és del 80% de l’import (ajut màxim de 4.000 euros). Es pot sol·licitar més d’un cupó, sempre i quan l’import total dels costos dels serveis sol·licitats no sobrepassi els 5.000 euros.

Des d’AEBALL i UPMBALL, com a Agents de Suport a la Internacionalització per ACCIÓ, li recomanem que si vol gaudir d’aquests ajuts per impulsar la internacionalització de l’empresa i ha exportat menys del 15% de la facturació a 2018, contacti el més aviat possible per a planificar el projecte i presentar-lo per rebre la subvenció un cop s’obri la convocatòria. Els ajuts s’atorguen per ordre de presentació i cada any el número de sol·licituds supera amb escreix el pressupost disponible.

Per a més informació, contactar amb montse@aeball.netAmpliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona