Actividades presenciales pospuestas durante la crisis sanitaria, hasta nuevo aviso. Les recordamos que pueden contactarnos para cualquier aclaración, o si necesitan apoyo o asesoramiento en relación a la situación actual.
Noticiero empresarial
Información
Publicaciones propias

Foment demana al Govern d’Espanya que faci cas de la UE i suspengui el pagament de l’IVA, l’IRPF, l’Impost de Societats i les cotitzacions socials


Foment del Treball, entitat de la qual AEBALL forma part, reitera fermament al Govern d’Espanya la necessitat d’acordar la suspensió de les autoliquidacions y declaracions fiscals, i li recorda que les mesures fiscals (suspensió i exempció) estan entre les considerades com a prioritàries per la Comissió Europea.

La patronal, que ha manifestat la seva decepció més absoluta davant la falta d’adopció de mesures d’aquesta naturalesa en el Consell de Ministres del dimecres 24 de març, requereix fermament al Govern per tal que les adopti en el Consell de Ministres previst per demà divendres 27 de març. Encara estem a temps, però no prendre decisions serà un greu error de conseqüències molt negatives per a l’economia productiva que evitarà tenir força quan es posi punt i final a l’estat d’alarma.

En carta del passat 19 de març, Foment va sol·licitar del president del Govern que en les polítiques econòmiques implementades pel Govern per fer front a la crisi generada pel covid-19 i les mesures adoptades per combatre’l, es donés el protagonisme degut a les mesures de suport fiscal a les empreses i autònoms. Entre elles se sol·licitava la suspensió per tres mesos de la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries i del corresponent ingrés, sense meritació d’interessos de demora.

Foment del Treball ha impulsat també el reclam unitari en favor de la suspensió imminent del pagament d’impostos, i molt especialment i de forma particular en relació amb l’IVA, l’IRPF i les quotes a la Seguretat Social, i l’Impost de Societats en els sectors del comerç, el turisme i la restauració, al qual s’han sumat la totalitat dels sectors econòmics de Catalunya.

La Unió Europea promou i regula les ajudes per salvar les empreses

El Govern d’Espanya s’alinearia així amb la Comissió Europea que ha situat les mesures fiscals entre les prioritàries que els Governs dels estats membres haurien d’adoptar per fer front a l’actual crisi. A la comunicació relativa a la resposta econòmica coordinada al brot del COVID-19, de 13 de març de 2020, la Comissió Europea diu que “Els Estats membres poden dissenyar àmplies mesures de suport concordes amb les normes sobre ajudes estatals existents:

En primer lloc, els Estats membres poden decidir adoptar mesures per a totes les empreses, per exemple, subsidis salarials i suspensió del pagament de l’impost de societats i de l’IVA o de les cotitzacions socials. Aquestes mesures alleugen la pressió financera sobre les empreses de manera directa i eficaç. Són mesurades que no entren en l’àmbit del control de les ajudes estatals i poden ser implantades pels Estats membres immediatament, sense comptar amb la Comissió.

En segon lloc, els Estats membres poden concedir suport financer directament als consumidors, per exemple, per serveis o bitllets cancel·lats que no són reemborsats pels operadors corresponents. Aquestes mesures tampoc entren en l’àmbit del control de les ajudes estatals i poden ser implantades pels Estats membres immediatament, sense comptar amb la Comissió.

En tercer lloc, les normes sobre ajudes estatals sobre la base de l’article 107, apartat 3, lletra c), del TFUE permeten als Estats membres, amb l’aprovació de la Comissió, respondre a necessitats agudes de liquiditat i fer costat a empreses amenaçades de fallida pel brot de COVID-19.

En quart lloc, l’article 107, apartat 2, lletra b), del TFUE permet als Estats membres, amb l’aprovació de la Comissió, compensar a les empreses pel mal sofert en circumstàncies excepcionals, com són les causades pel brot de COVID-19. Això inclou mesures per a compensar a les empreses en sectors que s’han vist particularment afectats (per exemple, el transport, el turisme i l’hostaleria) i mesures per a compensar als organitzadors d’actes cancel·lats pels danys ocasionats per aquest brot.

En cinquè lloc, tot això pot completar-se amb una sèrie de mesures addicionals, com les adoptades en virtut del Reglament de mínims i el Reglament General d’Exempció per Categorías, que també poden ser implantades pels Estats membres immediatament, sense comptar amb la Comissió.

A la comunicació de la Comissió “Marc Temporal relatiu a les mesures d’ajuda estatal destinades a recolzar l’economia en el context de l’actual brot de COVID-19”, publicada al Diari Oficial de la Unió Europea el passat dia 20, se situen dins de les Mesures Temporals d’Ajuda Estatal, en primer lloc les “Ajudes en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables o avantatges fiscals i de pagament a empreses que s’enfronten a una sobtada escassetat o, fins i tot, a una falta de liquiditat.”

Es per això que Foment del Treball requereix del Govern l’adopció d’aquestes mesures en el proper Consell de Ministres de 27 de març de 2020.

#TreballemPerGuanyarElFutur

Més informació: www.foment.com

El Noticiero Empresarial nº 458
Fecha: 26/03/2020
Foment demana al Govern d’Espanya que faci cas de la UE i suspengui el pagament de l’IVA, l’IRPF, l’Impost de Societats i les cotitzacions socials
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona