Cursos de Formacin
Servicios

SOLDADURA MIG-MAG

Imprimir

OBJETIVO:
- Realitzar soldadures utilitzant equips de soldadura mig-mag.
- Analitzar la informaci tcnica i interpreta els processos de soldadura amb arc sota gas protector, amb elctrodes consumibles MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas).
- Preparar els equips i els elements per a la soldadura amb arc, sota gas protector, amb elctrode consumible (MIG/MAG).
- Soldar amb arc sota gas protector amb elctrode consumible (MIG/MAG).
- Verificar les soldadures MIG/MAG.

DIRIGIDO A:
Personal sense coneixements d'aquest tipus de soldadura, o amb coneixements no molt profunds.

DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 14/09/2020
FECHA FINALIZACIÓN: 19/10/2020
HORAS: 60 H.
DÍAS SEMANA: Lunes, Martes, Mircoles, Jueves
HORARIO: De 18:00h. hasta 21:00h.
Dias de clase en Septiembre: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30
Dias de clase en Octubre: 1, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 i 19

CONTENIDO:
1.PREPARACI DE MQUINES I COMPONENTS EN LES OPERACIONS DE SOLDADURA ELCTRICA
1.1. Preparaci de mquines i equips de soldadura elctrica, accessoris i consumibles.
1.2. Preparaci de l'utillatge de subjecci i suport.
1.3. Preparaci de superfcies a soldar.
1.4. Tractaments trmics aplicables a la soldadura.
1.5. Comprovaci de la installaci des del punt de vista del procs i de la seguretat.
1.6. Ordre i neteja del lloc de treball.

2. SOLDADURA DE XAPES, PERFILS I TUBS DACER.
2.1. Funcionament de les mquines de soldar.
2.2. Tcniques de soldadura.
2.3. Parmetres de soldadura.
2.4.Tcniques de recrrega de m.

3.VERIFICACI DE LES SOLDADURES
3.1. Estris de mesura i verificaci.
3.2. Verificaci de les soldadures.
3.3. Correcci de les desviacions observades.
3.4. Ordre i neteja del lloc de treball.
3.5. Normativa de prevenci de riscos laborals i de protecci del medi ambient aplicable.

4. MANTENIMENT DE MQUINES DE SOLDAR DE XAPES, PERFILES I TUBS DACER.
4.1. Neteja, pressi de gasos i producci de residus.
4.2. Revisi de les connexions elctriques i de gasos.
4.3. Comprovaci de sistemes de seguretat.
4.5. Tcniques i procediments per a la substituci d'elements simples.
4.6. Ordre i neteja del lloc de treball.
4.7. Participaci en els grups de treball de forma activa i responsable.

5. PREVENCI DE RICSOS LABORALS I PROTECCI AMBIENTAL
5.1. Mesures de prevenci de riscos aplicables.
5.2. Factors fsics de l'entorn de treball.
5.3. Factors qumics de l'entorn de treball.
5.4. Sistemes de seguretat aplicables a les mquines de soldadura.
5.5. Equips de protecci individual.
5.6. Normativa de prevenci de riscos laborals.
5.7. Normativa de protecci del medi ambient.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
Salensians Sant Vicen dels Horts
Rafael Casanova, 132,
Sant Vicen dels Horts

INSCRIPCIÓN :
Omplint la fitxa d'inscripci.
Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formaci Contnua de Catalunya

INSCRIPCIN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripcin, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentacin necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1 3, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona