Cursos de Formación
Servicios

MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE FRED INDUSTRIAL

Imprimir

OBJETIVO:
- Adquirir coneixements teòrics i pràctics de la instal·lació i manteniment dels aparells de la instal·lació de fred.
- Muntar i mantenir instal·lacions de refrigeració comercial i industrial.
- Realitzar instal·lacions de refrigeració.
- Posar al punt els equips a partir de plànols, esquemes i especificacions tècniques, observant les instruccions tècniques dels reglaments d'aplicació, en condicions de qualitat i seguretat establertes.
- Realitzar operacions de manteniment de les instal·lacions de fred per conservar o restaurar el correcte funcionament i òptim rendiment energètic.
- Programar els equips (autòmats i elements de control) de les instal·lacions frigorífiques, a partir de les condicions de funcionament establertes, optimant la seva utilització.

DIRIGIDO A:
Tota persona interesada en la matèria.

DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 01/10/2020
FECHA FINALIZACIÓN: 12/11/2020
HORAS: 45 H.
DÍAS SEMANA: Martes, Jueves
HORARIO: De 18:30h. hasta 22:00h.
Dias de clase en Octubre: 1,6,8,13,15,20,22,27,29
Dias de clase en Noviembre: 3,5,10,12
Dias de clase en Diciembre:

CONTENIDO:
1. ORGANITZACIÓ D'UN PLA DE PREVENCIÓ.
1.1. Principis bàsics de refrigeració.
1.2. Descripció dels refrigerants.
1.3. Real Decret 795/2010 i la seva.

2. MANTENIMENT DELS APARELLS.
2.1. Compressors.
2.2. Evaporadors.
2.3. Termòstats.
2.4. Detecció d’avaries i la seva reparació.

3. VERIFICACIÓ DE L'ESTAT DELS ELEMENTS MOTORS.
3.1. Comprovació del funcionament.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
GREMIBAIX FUNDACIÓ -
Av. Fama, 56-58
(Cornellà de Llobregat)

INSCRIPCIÓN :
Omplint la fitxa d'inscripcions
*****GRATUITO***** PARA LAS EMPRESAS ASOCIADAS QUE APOYAN EL PLAN AGRUPADO.
PROGRAMA PRESENTADO A LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO POR UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DEL HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT
Acciones realizadas en el marco del III ANFC y/o del Fondo Social Europeo

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona