Cursos de Formación
Servicios

Buscador de cursos


 Area:

Modalidad:

 Tipo:

PROGRAMACIÓN CURSOS BONIFICABLES

- Segundo trimestre 2018 -

PLAN DE FORMACIÓN Y GESTIÓN DE BONIFICACIONES

TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

- Para el sector del metal -

DUPLICADOS DE DIPLOMAS

¿Eres un centro de formación?

- Envíanos tu propuesta formativa junto con una descripción de instalaciones y medios -

Subscripció al Infoball

- Newsletter semanal con toda la información de cursos -

PRL OFICI: OPERARIS EN TREBALLS DE SOLDADURA I OXITALL (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA DE PRL PER AL SECTOR DEL METALL)

Imprimir

OBJETIVO:
Millorar les competències i qualificacions dels treballadors ocupats. Donar suport a la Formació Contínua com un element essencial del procés de formació al llarg de tota la vida. Potenciar la sensibilitat dels professionals en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. Reduir l'índex de sinistralitat laboral a través de la formació contínua. Contribuir a la determinació de les qualificacions i competències professionals específiques del sector del Metall en matèria de seguretat i salut en el treball.
Aconseguir que les accions i actuacions en relació amb els continguts segons text de l'II Conveni col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall (CEM) (codi de conveni n.º 99003435011900), que va ser subscrit amb data 24 de març de 2017, homogènies i coordinades en tot el territori nacional.

Transmetre els coneixements i normes específiques en matèria de seguretat i salut en el treball en relació amb l'activitat.


DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 12/07/2018
FECHA FINALIZACIÓN: 20/07/2018
HORAS: 20 H.
DÍAS SEMANA: Jueves, Viernes
HORARIO: De 9:00h. hasta 14:00h.
Dias de clase en Junio: 12, 13, 19 i 20

CONTENIDO:

1. PART COMUNA O TRONCAL.
1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
- Regs i mesures preventives.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Emmagatzematge i provisió de materials.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
- Ordre i neteja.
- Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
1.3 Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció.
- Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 Seguretat vial.
1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.
- Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
2. PART ESPECÍFICA.
2.1 Definició dels treballs.
- Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de
treball.
2.2 Tècniques preventives específiques.
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives.
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
La formació preventiva per als treballs de soldadura i oxitall incidirà, entre d'altres, en els següents riscos i en les seves corresponents mesures preventives:

Riscos de caigudes d'objectes pesats.
Risc de cops contra objectes.
Regs d'incendi.
Riscos de cremades.
Riscos per inhalació de fums i gasos procedents de la soldadura.
Riscos d'explosió en la soldadura oxiacetilènica i tall per gas.
Riscos en pell i ulls per exposició a la radiació. Estrès tèrmic.
Riscos en atmosferes explosives.
Riscos de contactes elèctrics.
Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Manteniment de l'equip de soldadura.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
XALOC, S.A. CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO -
Gran via, 100
(L'Hospitalet de Llobregat)

INSCRIPCIÓN :
La data màxima per a la inscripció és 3 dies hàbils abans de l'inici del curs. Places limitades.
El preu total del curs és de 180 € + IVA per participant per a les empreses associades. Per a empreses no associades és de 270 € + IVA.
Les empreses podran recuperar 260 €.

Els treballadors autònoms tindran un 10% de descompte ja que no tenen accés a la bonificació.
Passos a seguir:
1. Emplenar la fitxa d'inscripció que trobarà a continuació.
2. Rebrà la factura del curs que haurà d'abonar màxim 3 dies hàbils abans del seu inici i remetre còpia del comprovant de la transferència bancària al mail formacion@aeball.net o fax 933375015.
3. Es realitzarà la comunicació del curs a la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació, perquè aquelles empreses que ho desitgin pugin obtenir la bonificació corresponent a la formació dels seus treballadors de règim general.

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona