Català · Español · Inglés Asóciate    Usuari
    ContrasenyaPara consultar la base de datos de empresas asociadas haga click aquí.
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

OPERADOR DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL(PEMP)

OBJETIVO:
Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

DIRIGIDO A:
Tots aquells que de forma habitual o esporàdica, condueixen la plataforma elevadora.
DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 03/07/2017
FECHA FINALIZACIÓN: 05/07/2017
HORAS: 12 H.
DÍAS SEMANA: Martes, Miércoles, Jueves
HORARIO: De 17:00h. hasta 21:00h.
Dias de clase en Julio: 3, 4 i 5

CONTENIDO:
- CONTINGUT BÀSIC DE LA FORMACIÓ TEÓRICA.
Legislació i normativa referent a l'us d'aquests equips de treball.
Classificació i tipus de PEMP.
Característiques i descripcions.
Aplicacions.
Seguretat abans d'engegar l'equip.
Posats de comandament.
Ajusto de treball
Anivellació.

-PRINCIPALS PERILLS I FACTORS DE RISC
Mesurades de protecció i prevenció.
Normes de seguretat degudes a altres riscos.
Engegada
Normes específiques de seguretat en ús.
Normes de seguretat en finalitzar els treballs Equips de protecció individual: Manteniment. Revisions.

- CONTINGUT BÀSIC DE LA FORMACIÓ PRÀCTICA
Introducció a la màquina.
Reconeixemnt d'entorn i senyalització de la zona de treball. Reconeixemnt visual perimetral de la màquina.

- COMPONENTS PRINCIPALS: IDENTIFICACIÓ I FUNCIÓ:
Comprovacions i inspecció prèvia a l'ús.
Engegada i parada de la màquina.
Procediments correctes d'operació de cadascuna de les funcions de seguretat
Maniobrahibilitat de la màquina en circuit de pràctiques.
Rescat i procediments de baixada d'emergència.
Procediment adequat per estacionar la màquina en la seva posició de transport.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
IFTEM ALMACENATICA, S.L
ENERGÍA, 114-166
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

INSCRIPCIÓN :
ES CONFIRMARÀ LA PLAÇA TRES DIES ABANS DEL INICI DEL CURS
*****SUBVENCIONAT****
“Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya"
"Sol·licitat per AEBALL/UPMBALL"
<< Volver 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO