Català · Español · Inglés Asóciate    Usuari
    ContrasenyaPara consultar la base de datos de empresas asociadas haga click aquí.
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL

OBJETIVO:
L’objectiu general del curs és facilitar als alumnes els coneixements necessaris per a poder realitzar correctament les operacions amb les plataformes elevadores mòbils de personal, respectant totes les mesures de seguretat establertes. Són objectius específics: - Conèixer la legislació aplicable. - Conèixer de forma general la tipologia de la maquinària autopropulsada de construcció. - Manejar les plataformes elevadores mòbils de personal. - Identificar els riscos inherents al maneig de les plataformes elevadores mòbils de personal - Adquirir els coneixements bàsics en la estructura i funcionament de les màquines tant elèctriques com dièsel. - Familiarització amb els components hidràulics, elèctrics i mecànics de les màquines per a poder realitzar les labors de manteniment preventiu d'aquesta maquinària. - Potenciar la cultura de seguretat: Promoure els comportaments segurs i professionalitzar la utilització de maquinària i vehicles. Adequar-se a les exigències legals en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

DIRIGIDO A:
Tots aquells que de forma habitual o esporàdica, condueixen la plataforma elevadora.
DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 09/05/2017
FECHA FINALIZACIÓN: 11/05/2017
HORAS: 12 H.
DÍAS SEMANA: Martes, Miércoles, Jueves
HORARIO: De 17:00h. hasta 21:00h.
Dias de clase en Mayo: 9, 10 i 11

CONTENIDO:
- CONTINGUT BÀSIC DE LA FORMACIÓ TEÓRICA.
Legistlació i normativa referent al'us d'aquests equips de treball.
Classificació i ritups de PEMP.
Característiques i descripcions.
Aplicacions.
Seguretat abans d'engegar l'equip.
Posats de comandament.
Ajusto de treball
Anivellació.

-PRINCIPALS PERILLS I FACTORS DE RISC
Mesurades de protecció i prevenció.
Normes de seguretat degudes a altres riscos.
Engegada
Normes de seguretat degudes a altres riscos.
Normes de seguretat en finalitzar els treballs. Equips de protecció individual. Manteniment. Revisions.

- CONTRINGUT BÀSIC DE LA FORMACIÓ PRÀCTICA
Introducció a la màquina.
Reconeixemnt d'entorn i senyalització de la zona de treball. Reconeixemnt visual perimetral de la màquina.

- COMPROVACIONS I INSPECCIÓ PRÈVIA A L'US
Engegada i parada de la màquina
Procediments correctes d'operació de cadascuna de les funcions de seguretat
Maniobrahibilitat de la màquina en circuit de pràctiques.
Rescat i procediments de baixada d'emergència.
Procediment adequat per estacionar la màquina en la seva posició de transport.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
IFTEM ALMACENATICA, S.L
ENERGÍA, 114-166
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

INSCRIPCIÓN :
ES CONFIRMARÀ LA PLAÇA TRES DIES ABANS DEL INICI DEL CURS
*****SUBVENCIONAT****
“Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya"
"Sol·licitat per AEBALL/UPMBALL"
<< Volver 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO