Català · Español · Inglés Asóciate    Usuari
    ContrasenyaPara consultar la base de datos de empresas asociadas haga click aquí.
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001:2015

OBJETIVO:
La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegurar la seva màxima eficàcia de forma contínua, tot sistema de gestió de la qualitat necessita ser avaluat de forma regular. Això s'aconsegueix utilitzant auditors competents amb un bon grau de comprensió del procés d'auditoria i dels beneficis i avantatges que les empreses poden obtenir per mitjà d'una implementació adequada dels requisits de la norma ISO 9001. Les habilitats que vostè adquirirà ajudaran, en última instància, a contribuir a la millora contínua dels negocis.

DIRIGIDO A:
La formació d'auditors certificada per IRCA és reconeguda i respectada internacionalment per oferir cursos acceptats per la indústria, dirigits tant a professionals que desitgin certificar-se com auditors IRCA, com a aquells que únicament desitgin adquirir competències en auditories i en normes de sistemes de gestió. El perfil d'assistents als nostres cursos IRCA són: Responsables o tècnics d'empreses certificades que auditen a la seva organització i els seus proveïdors. Responsables o tècnics d'empreses certificades que han de demostrar les seves competències per poder realitzar les auditories internes. Consultors que implanten i auditen als seus clients. Auditors que necessiten l'acreditació per realitzar auditories amb una Entitat de Certificació.
DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 23/10/2017
FECHA FINALIZACIÓN: 27/10/2017
HORAS: 40 H.
DÍAS SEMANA: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
HORARIO: De 8:30h. hasta 17:30h.
Dias de clase en Octubre: 23, 24, 25, 26 i 27

CONTENIDO:
MÒDUL A: Coneixements Essencials Norma
Introducció a la sèrie ISO 9000 sèries i als principis i llenguatge relacionat

MÒDUL B: Normes d'Auditoria
Norma ISO 9001: 2015 per auditors; ISO 19011: 2012
Lliurament de respostes model a l'exercici previ al començament del curs; estudi i autoavaluació per part dels assistents.

MÒDUL C: Preparació de les Auditories
Responsabilitats de l'equip auditor i dels auditats, abast de l'auditoria
Exercici - Revisió de la documentació de qualitat
Preparació de l'Auditoria (visita prèvia a l'auditoria, plans d'auditoria i llistes
de verificació)
Exercici - Preparació de plans d'auditoria i llistes de verificació

MÒDUL D: Realització de l'Auditoria i Informe de les troballes
Tècniques d'Auditoria
Exercici - Tècniques d'Auditoria
Feedback dels assistents respecte del seu acompliment en l'equip auditor d'ACL
Informe de les troballes de l'auditoria i reunió de tancament
Exercici - Preparació per a l'auditoria de tancament, inclusivament redacció de l'informe, realització de la reunió de tancament, i acte avaluació dels assistents respecte del seu acompliment

MÒDUL I: Activitats posteriors a l'Auditoria
Continuació de l'exercici - Realització de la reunió de tancament, i autoavaluació
dels assistents respecte del seu acompliment
Exercici - No conformitats, Informe d'observacions i accions de seguiment.
Activitats de seguiment

Objectiu d'aprenentatge, exercici 1 - "Els 8 principis de gestió"

MÒDUL F: Consolidació del que s'ha après
Feedback dels assistents respecte de la seva avaluació dels seus punts forts i febles, i d'on necessiten més ajuda
Feedback dels assistents respecte del curs i suggeriments de millora.

MÒDUL G: Esquemes d'acreditació i Registre d'Auditors

MÒDUL H: Examen IRCA (Realització examen final curs)
AEBALL/UPMBALL com entitat organitzadora, pot gestionar la bonificació del curs.

Nous Requisits d'Accés

Per a la participació en un curs IRCA, es hauran de demostrar coneixements bàsics sobre la Norma en qüestió fent un "Test previ" que serà necessari superar satisfactòriament.

En el moment de formalitzar la seva inscripció, us enviarem aquest Test de 15 preguntes perquè el realitzi en una data determinada i si el supera li confirmarem la seva plaça al curs.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
TÜV RHEINLAND IBÉRICA ICT S.A ESPAÑA
Parc de Negocis 'Mas Blau' Edifici Oceano C/ Garrotxa, 10-12
El Prat de Llobregat

INSCRIPCIÓN :
La data màxima per a la inscripció és 3 dies hàbils abans de l'inici del curs. Places limitades. El preu del curs és 1020 € + IVA per participant. Els treballadors de les empreses associades tindran un 10% descompte.
Els treballadors autònoms tindran un 10% de descompte ja que no tenen accés a la bonificació. Passos a seguir: 1. Emplenar la fitxa d'inscripció que trobarà a continuació.
2. Rebrà la factura del curs que haurà d'abonar màxim 3 dies hàbils abans del seu inici i remetre còpia del comprovant de la transferència bancària al mail formacion@aeball.net o fax 933375015.
3. Es realitzarà la comunicació del curs a la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació, perquè aquelles empreses que ho desitgin pugin obtenir la bonificació corresponent a la formació dels seus treballadors de règim general.
<< Volver 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO