Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 36

PRL 2º CICLO M C INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA INICIO EN FECHA PREVISTA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 20 horas. Inicio: 29/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO MC ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AT Y BT INICIO EN FECHA PREVISTA

Objetivos generales: Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sen...

Duración: 20 horas. Inicio: 29/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MOBILITAT I BIG DATA INICIO EN FECHA PREVISTA

Els alumnes coneixeran què són i com es gestionen els polígons industrials, les principals característiques i problemàtiques, coneixeran els polígons més importants, així com les seves oportunitats i necessitats més com...

Duración: 150 horas. Inicio: 30/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PLA ESTRATÈGIC

Aprendre a utilitzar les eines que ens dona la teoria de jocs per analitzar les situacions prèvies a la presa de decisions i a tenir en compte totes les variables (el coneixement del mercat, dels participants, de les tàc...

Duración: 4 horas. Inicio: 31/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


PLA DE MARKETING DE L'EMPRESA INICIO EN FECHA PREVISTA

Establir la finalitat i l'estructura d'un Pla de Màrqueting. Especificar en què consisteixen les Decisions Estratègiques del Pla de markenting. Descriure les estratègies funcionals del Pla de markenting....

Duración: 4 horas. Inicio: 02/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PRL 2º CICLO P.E INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA INICIO EN FECHA PREVISTA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 06/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 07/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2015

El objectius del curs serà realitzar un repàs de la Norma ISO 9001 i conèixer tots els Requisits i les diferents eines de gestió que ha de dominar un auditor intern dels Sistemes de Gestió de la Qualitat segons les exigè...

Duración: 20 horas. Inicio: 07/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COSTOS, MARGES I BENEFICIS INICIO EN FECHA PREVISTA

És conèixer els recursos permanents que s'espera obtenir i que haurien de cobrir les inversions projectades. Saber el propòsit, necessitats inicials per afrontar el projecte i la forma en què aquestes necessitats es fina...

Duración: 4 horas. Inicio: 08/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANALÍTICA WEB I PLA DE MARKETING DIGITAL INICIO EN FECHA PREVISTA

Aprendre a mesurar resultats de màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, SEM, email Màrqueting. Aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital. Entendre el valor de les KPI i la seva apli...

Duración: 30 horas. Inicio: 08/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PRL 2º CICLO P.E. ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIM. DE INSTALACIONES DE AT Y BT INICIO EN FECHA PREVISTA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 09/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NOVA NORMA ISO 14001: 2015 INICIO EN FECHA PREVISTA

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió del Medi Ambient i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 14001: 2015. - Proporcionar als assi...

Duración: 12 horas. Inicio: 12/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT DE MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS APQ

L'objectiu d'aquest curs és identificar quines instal·lacions estan afectades pel nou Reglament 105/2010 i les seves ITC. Conèixer les obligacions legals derivades d'aquest i saber implantar un sistema de control de les ...

Duración: 12 horas. Inicio: 12/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DE L'ESTRÈS

OBJECTIUS GENERALS: Capacitar a l'alumne per identificar les diverses formes d'estrès. OBJECTIUS ESPECÍFICS: Identificar les diferents formes de respostes d'estrès. Ensenyar tècniques de reducció de l'estrès. Utili...

Duración: 20 horas. Inicio: 13/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA RENOVACIÓ UNE 58451

Objectius generals: Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig. Objectius específics: -Recodar els continguts de la norma UNE 58451 referents a prevenció de ...

Duración: 8 horas. Inicio: 13/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


GESTIÓ DEL RISC. ISO 9001:2015

Entendre el concepte de cultura del risc i la seva evolució en el temps Analitzar, conèixer i comprendre els requisits de la Gestió de Riscos en la Norma ISO 9001: 2015. Diferenciar els diferents enfocaments que poden ...

Duración: 6 horas. Inicio: 14/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ COMERCIAL I VENDES B2B: COM DIFERENCIAR-TE DE LA RESTA I AUGMENTAR LA TEVA FACTURACIÓ

Conèixer noves tècniques per utilitzar abans de sortir a possibles clients potencials del producte a vendre i sàpiguer con fidelitzar als clients....

Duración: 4 horas. Inicio: 14/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ATEX (D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES)

Analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmósferes Explosives. Conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmósferes. Instruir so...

Duración: 6 horas. Inicio: 15/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM ELABORAR UN PLA D'EMPRESA

L'objectiu del curs és conèixer els passos necessaris per crear una empresa, ja que és el punt de partida perquè desenvolupem una activitat empresarial formal, tenint en compte la seva viabilitat, l'oferta, demanda, comp...

Duración: 4 horas. Inicio: 15/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


NOU CODI DUANER: INSTRUMENTS DUANERS PER MILLORAR LA COMPETITIVITAT

És prendre consciència de la importància de l'origen de les mercaderies i dels controls fronterers que ens trobem. Regulació que fa el codi duaner i com una empresa pot aprofitar-se tant de l'oportunitat per rebaixar la ...

Duración: 4 horas. Inicio: 16/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Dirigit a Responsables i Tècnics de Qualitat, a Professionals i Auditors Interns formats segons la ISO 9001: 2008 que tinguin competències específiques en la Gestió de la Qualitat i desitgin conèixer els requisits de la ...

Duración: 12 horas. Inicio: 19/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANALITZANT L'ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA

Definir els esforços necessaris per aconseguir els objectius empresarials definits des del principi i encaminar-los vers a bons resultats....

Duración: 4 horas. Inicio: 21/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TREURE TEMPS AL TEMPS: CLAUS PER SER MÉS EFECTIU

Millorar l’efectivitat i productivitat personal. Conèixer i practicar una sèrie d’eines i principis d’actuació que ens poden ajudar a millorar la nostra eficiència personal....

Duración: 10 horas. Inicio: 27/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS B.1.B

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents...

Duración: 60 horas. Inicio: 28/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


OPERADOR DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL(PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina....

Duración: 12 horas. Inicio: 03/07/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ DE QUALITAT SEGONS NOVA NORMA IATF 16949:2016

El curs pretén formar els Auditors Interns i al personal amb responsabilitat sobre temes de Qualitat en el Sector Automoció, segons els requisits de la IATF (Internacional Automotive Task Force). Els objectius del curs s...

Duración: 21 horas. Inicio: 03/07/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEUMÁTICA Y ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL

Entenderá el significado de un sistema neumático y su aplicación en máquinas de producción. Será capaz de regular óptimamente la velocidad de funcionamiento y la presión de trabajo. Detectará los fallos en componentes ne...

Duración: 24 horas. Inicio: 03/07/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TAST DE COACHING EXECUTIU

Conèixer els fonaments del coaching executiu i algunes de les seves eines de treball. Millorar la qualitat i efectivitat de les converses amb els i col·laboradors. Conèixer i integrar el model GROW en la nostra form...

Duración: 10 horas. Inicio: 04/07/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER DISEÑO DE APROVISIONAMIENTOS MILKRUN

Aprenderá a diseñar un circuito Milkrun de aprovisionamiento a Producción....

Duración: 12 horas. Inicio: 18/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001:2015

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas. Inicio: 25/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

Conocerá las características de componentes hidráulicos relevantes. Podrá interpretar datos técnicos de cada componente. Conocerá la forma en la que se puede mejorar la disponibilidad del equipo de producción. Conocerá t...

Duración: 18 horas. Inicio: 02/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER SMED: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha en su organización. Aprenderá cómo establecer una dinámica de mejora progresiva de la flexibilidad sin comprometer la productividad....

Duración: 8 horas. Inicio: 24/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER KAIZEN (MEJORA CONTINUA)

Aprenderá los principios de la mejora Kaizen y cómo aplicarlos en un entorno real. Será capaz de iniciar una dinámica de Mejora Continua en su organización...

Duración: 6 horas. Inicio: 25/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER KANBAN

Visualizará el funcionamiento del Kanban Periodo Fijo y Lote Fijo. Será capaz de diseñar un Bucle Kanban...

Duración: 12 horas. Inicio: 07/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER TRABAJO EN EQUIPO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA

Identificar su estilo de comunicación y como adaptarlo al de los demás. Integrarse en un equipo de Mejora Continua. Relacionarse con los demás miembros del equipo de forma constructiva. Focalizarse en la obtención de res...

Duración: 12 horas. Inicio: 14/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN PLANTA INDUSTRIALES

Desarrollará la competencia de autoconocerse para ejercer un liderazgo colaborativo eficaz. Será consciente de su estilo de comportamiento y cómo influye en los otros. Pondrá en práctica habilidades que faciliten una mej...

Duración: 18 horas. Inicio: 12/12/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO